Nó có thể là một mùa hè nhàm chán, nhưng đừng nói với những cổ phiếu này | Địa điểm giao dịch với Tom Bowley

Đó là năm 2021, nhưng nó lại bắt đầu giống như năm 2020. Tôi biết rồi mà. Ai muốn sống lại năm 2020, phải không? […]